اطلاعات تماس
    آدرس هتل
  جزیره زیبای کیش - نوار سیاحتی - قطعه VC49
رو به روی بازار پردیس کیش
(هرمزگان، بندر لنگه، کیش، خانه گستر، میدان سیری، خیابان پردیس)
  076 4444 67 502
الی

076 4444 67 510
  076 4444 67 506
     
جزیره زیبای کیش - نوار سیاحتی - قطعه VC49
رو به روی بازار پردیس کیش
(هرمزگان، بندر لنگه، کیش، خانه گستر، میدان سیری، خیابان پردیس)
076 4444 67 502
~
076 4444 67 510
©2018 Sunrise Hotel, All Right Reserved