قوانین پذیرش
قوانین :
- استعمال دخانیات در اتاق ها و اماکن داخلی هتل ممنوع میباشد.
- ساعت تحویل اتاق 00: 14 و ساعت تخلیه اتاق 00 : 12 و بعد از ساعت 12 مبلغ نیم شارژ به حساب مسافر تعلق میگیرد.
- به کودکان زیر پنج سال هزینه ای اعم از سرویس اضافه، صبحانه و ناهار تعلق نخواهد گرفت.
- کودکان بالای پنج سال بزرگسال حساب شده و همانند هزینه بزرگسالان برایشان محاسبه و دریافت خواهد شد.
- امکان اضافه کردن سرویس اضافه در اتاق های دبل به علت سایز اتاق وجود ندارد.
- درخواست کنسلی اتاق خارج از ایام پیک هتل تا 72 ساعت قابل کنسل کردن می باشد و تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان هزینه یک شب اقامت به عنوان جریمه محاسبه و دریافت خواهد شد و کمتر از 48 ساعت کل مبلغ شبهای اقامت محاسبه و دریافت و هیچگونه وجهی عودت نمی گردد.
- در موقع خروج کامل از هتل،مدارک شناسايي خود را تحويل بگيريد.
- هتل مسئول جا ماندن وسائل شما نيست، در حفظ آ ن بکوشيد.
©2019 Sunrise Hotel, All Right Reserved